Angoloktatás, magánóra Érd, Diósd, Tárnok, Budaörs és környéke, Budapest XXII. kerület

Nyelvi szintek

Európában közösen használjuk a KER (Közös Európai Referenciakeret) szintjeit a különbözõ nyelvvizsgák besorolására. A szintrendszer megkönnyíti az eligazodást: az eddig használt alap-, közép- és felsõfok megnevezés helyett egységes szinteket értünk. Így az alapfok= B1, középfok = B2, felsõfok=C1.

Mennyi idõ alatt jutok el az alapfokra, középfokra és felsõfokra?

  • Alapfokú szintig javasolt óraszám: kb. 240-300 óra
  • Középfokú szintig javasolt óraszám: kb. 500-600 óra
  • Felsõfokú szintig javasolt óraszám: kb. 840-900 óra
Szintrendszer
Minimumszint A1
Alapszint A2
Alapfokú nyelvvizsga Küszöbszint B1
  Középszint I. B2
Középfokú nyelvvizsga Középszint II. B2+
  Haladószint I. C1
Felsőfokú nyelvvizsga Haladószint II. C1+
  Mesterszint C2

A Közös Európai Referenciakeret által meghatározott nyelvi szintek

A Alapszintű nyelvhasználó (Basic User)

A1 Minimumszint (Breakthrough):
Képes egyszerű kapcsolat kialakítására, ha a beszélgető partner lassan, és egyszerűen fogalmaz. A mindennapi szükségletekkel kapcsolatos kérdéseket fel tudja tenni, és azokra válaszolni is tud. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni lakókörnyezetét, és jellemezni tud személyeket.

A2 Alapszint (Waystage):
Egyszerű információcserére képes olyan rutinszerű helyzetekben, ahol mindennapi tevékenységekről vagy témákról van szó. Akkor is képes rövid információcserére, amikor nem érti teljes mértékben a beszélgető partnert. A társalgásban folyamatosan részt tud venni. Be tudja mutatni családját, életkörülményeit, tanulmányait, szakmai tevékenységét egyszerű mondatok használatával.

B Önálló nyelvhasználó (Independent User)

B1 Küszöbszint (Threshold):
Utazás során a legtöbb szituációban elboldogul. Részt tud venni általános, érdeklődési körének megfelelő társalgásban, anélkül, hogy előtte felkészülne. Egyszerű kifejezések segítségével folyékonyan tud beszélni eseményekről, tervekről, célokról, valamint érvekkel és ellenérvekkel tudja alátámasztani mondandóját.

B2 Középszint (Vantage):
Könnyed, folyékony társalgást tud kialakítani az anyanyelvi beszélővel. Ismert témákban világosan és érthetően ki tudja fejezni magát. Véleményét érvekkel és ellenérvekkel tudja alátámasztani, valamint részletekbe menően ki tudja fejteni egy adott lehetőség előnyeit és hátrányait.

C Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient User)

C1 Haladó (Effective Operational Proficiency):
Folyékonyan és gördülékenyen tudja magát kifejezni. Különféle társadalmi és szakmai szituációkban hatékonyan fejti ki gondolatait. Pontosan, célratörően fogalmaz, hozzászólásait a beszélgető partner gondolataihoz tudja igazítani. Bonyolultabb dolgokról is világosan és részletesen fogalmaz, és mondandójához kapcsolódó más témaköröket is be tud vonni a beszélgetésbe.

C2 Mesterfok (Mastery):
Könnyedén részt tud venni bármilyen témakörű társalgásban, vitában. Sajátos kifejezéseket és összetett nyelvi fordulatokat biztonságosan alkalmaz. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatokra is ügyelve kommunikál. Ha elakad, mondandóját úgy át tudja fogalmazni, hogy az a beszélgető partnernek nem tűnik fel. Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejti ki mondandóját bármilyen témakörben, előadását logikusan szerkeszti meg.