Angoloktatás, magánóra Érd és környéke

TOEIC (Test of English for International Communication)

Nemzetközileg elismert egynyelvű nyelvvizsga.
A TOEIC teszt a nemzetközi szinten elismert TOEFL teszt megfelelője a munkahelyek mindennapi angoltudásának mérésében. A TOEIC angol nyelvi tesztet a multinacionális vállalatok igényeinek kielégítése céljából fejlesztették ki.
A vizsga az angol nyelv tudásának mértékét minden szinten méri, a kezdőtől a legmagasabbig. Hasznos mindazok számára, akiknek hivatali tevékenysége keretében - az egyszerűbb ügyintézéstől anemzetközi tárgyalások szintjéig - angolul kell kifejeznie magát.
A vizsga nemzetközi szinten elfogadott nyelvvizsga. "Passzív" képességeket mér (hallásértés, olvasásértés), de közvetve bizonyítottan méri az aktív készségeket is (beszédképesség, írás).
A vizsga két fő részből áll: a hallás utáni és olvasás utáni megértésből. Nincs szóbeli része, mert bizonyított tény, hogy a hallás utáni vizsgarészen elért pontszámok erősen korrelálnak a beszédkészséggel, és az olvasás utáni szövegértés rész az íráskészséggel. A hallásértés rész 45, míg az olvasásértés 75 perces, ami összesen két és fél óra. Vizsgarészenként 495 pontot kapsz, ami összesen 990 pontot eredményez. A pontszámokat természetesen besorolták az európai szinteknek megfelelően (A1, A2, B1, B2, C1, C2). A bizonyítvány kiadása a többi nemzetközi nyelvvizsgával ellentétben nagyon gyors.
Minden szinten ugyanazt a feladatlapot töltik ki. Nem lehet rajta megbukni, hiszen a vizsga fő célja az, hogy felmérje a saját szinted (illetve a haladásod, ha többször teszed le), és nem az, hogy egy konkrét küszöbszintnek való megfelelésedet állapítsa meg.

http://www.ets.org/toeic

TOEFL

A TOEFL nyelvvizsga mindazok számára elengedhetetlen, akik az Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni akár egyéni jelentkezés, akár ösztöndíj útján. A vizsga eredményét egyre több országban fogadják el Amerikán kívül is. A vizsga adaptív rendszerű: a vizsgázó tudásszintjének megfelelően alakítja a kérdések nehézségi fokát, így lehetőséget ad a legjobb eredmény elérésére. Az eredmény 0-300 pontig terjedő skálán értékeli a rendszer.

http://www.ets.org/toefl